Motionsklubben er så vidt vides opstået efter en nedlagt støtteklub til en idrætsforening.

Klubben er en ren bankoklub, hvor der spilles banko for at skaffe penge til visse arrangementer for medlemmerne og deres ægtefæller. Der gøres opmærksom på, at det kræver medlemskort at deltage. Klubben og dens vedtægter er godkendt af politi og offentlige myndigheder.

Klubben spiller banko en gang om ugen udelukkende for at skaffe penge til diverse arrangementer, som klubbens vedtægter kræver.
Der skal afholdes mindst to arrangementer om året, hvis økonomien tillader.

Klubben afholder en indkøbstur til Tyskland i marts og igen i november. Vi kører en efterårstur, løvfaldstur hvor vi får alle de ål vi kan spise. Endvidere kører vi en tur til Grenå og tager færgen til Varberg og tilbage, hvor vi udelukkende spiller banko.

Alle disse ture er uhyre populære. Der er begrænset antal pladser og der er ofte overtegnede den første aften. Priserne er rimelige da mange af medlemmerne er ældre og enlige mennesker, der ikke har mulighed for at komme ud og opleve noget andet ret ofte. Da pladserne er begrænset er det fortrinsmæssigt de medlemmer, der kommer til bankospil der kommer i første række.

Der står i vedtægterne at de værdier, der ved eventuel opløsning af foreningen skal fordeles mellem plejehjemmene i Løgten/Skødstrup området. Klubben donerede sidste år 50.000 kr. til kræftramte børn på Skejby sygehus, hvilket blev forelagt de tilstedeværende bankospillere - det udløste stort bifald fra medlemmerne.

Dette er i korte træk foreningens formål.

Skødstrup Forsamlingshus | Tlf. 8699 2505 | Grenåvej 675, 8541 Skødstrup | epost@skødstrup-forsamlingshus.dk