I Skødstrup Forsamlingshus kan der dækkes op til ca. 100 personer.

Regler og priser for leje af forsamlingshuset:

For at kunne leje forsamlingshuset skal man være fyldt 25 år, og der lejes ikke ud til ungdomsfester selv om lejer er over 25 år.

Leje af forsamlingshus kr. 2.000,00 pr. døgn.

Rengøring kr. 400,00 kr.

Ekstra for leje af scene kr. 200,00 pr. døgn.

Ved aftale af lejemålet betales inden 8 dage depositum på kr. 1.500,00 og leje betales senest ved udlevering af nøgle.
Depositum tilbagebetales ved aflevering af nøgle og udlejerens godkendelse af de afleverede lokaler.

Ved aflysning af lejemålet mindre end én måned før lejemålets påbegyndelse tilbagebetales depositum ikke.

Lejemålet kan begynde dagen før fra kl. 16:00 til dagen efter brug kl. 10:00

Arrangementer med brug af levende musik, eller andet med tilsvarende lydniveau, må ikke foregå efter kl. 01:00
Hold venligst døre og vinduer lukkede af hensyn til vores naboer.

Lejen er incl.: Service/bestik, borde/stole, lys-vand-varme, affaldssække og toiletpapir.

Lejeren sørger for: Viskestykker, karklude og køkkenrulle. Afrydning og opvask. Alt lægges på plads. Borde og stole sættes på plads.
Affald kommes i container, dog ikke flasker. Undgå venligst at smide flasker og lignende uden for huset.
Lejeren er erstatningspligtig for ødelagt service, inventar og bygningsdele.

 

Skødstrup Forsamlingshus | Tlf. 29 39 59 19 | Grenåvej 675, 8541 Skødstrup | epost@skødstrup-forsamlingshus.dk